Koper

Algemeen

De koperen artikelen zijn vervaardigd van bladkoper met de aanduiding "SF-Cu F24", wat staat voor zuurstofvrij koper met hardheid F24. Koper dat aan de buitenlucht wordt blootgesteld gaat, zoals zink, een patinalaag vormen en slaat hierdoor groen uit. Dit is een natuurlijk proces onder invloed van de zuurstof uit de lucht. Over het algemeen zal deze patinalaag, esthetisch gezien, op prijs worden gesteld. Het proces is echter tegen te gaan door het koper af te sluiten van de buitenlucht d.m.v. het aanbrengen van een laklaag, hiervoor dient het koper geheel te worden ontvet. Echter bij de geringste beschadiging in de laklaag zal het oxidatieproces toch doorgang vinden, waardoor het toch de voorkeur geniet om de natuur haar gang te laten gaan.

Toepassing

Als gereed product zoals goten + hulpstukken, hwa buizen + hulpstukken met inbegrip van wrongen, vergaarbakken e.d.

Bijzonderheden

Bladkoper wordt vervaardigd volgens NEN-EN 1652.