Lood

Algemeen

De verschillende dikten lood worden met een "ponds" aanduiding aangeduid. Deze term stamt uit het verleden, met de invoering van het SI stelsel, werd de aanduiding gewijzigd in kilogram per m². De benaming ponds is echter in de volksmond gehandhaafd. Lood met een gewicht van 15 kg/ m², wordt aldus aangeduid met "15 ponds". Standaard rollen zijn één meter breed en wegen 100 kg. Uitgaande van de standaard breedte van 1 m, wordt de lengte van rol bepaald door het gewicht van de rol (= 100 kg per m²) gedeeld door het gewicht per m².

Toepassing

Het lood is geschikt voor toepassingen in de bouw. Geadviseerd wordt om een minimale dikte van 1,32 mm te gebruiken, wat overeenkomt met 15 ponds lood.

Bijzonderheden

Het lood wordt vervaardigd volgens de Europese norm CEN-EN 12588. Naast rollen met een standaard breedte van 1 m, leveren wij in alle gewenste breedtes tot maximaal 100 cm. Ook leverbaar zijn de z.g. "arbo rollen", dezen hebben een gewicht van respectievelijk 60, 75 en 80 kg, afhankelijk van het aantal ponds en het roloppervlak.