Riolering

Riolering bevindt zich hoofdzakelijk onder de grond en is voor veel mensen een onbekende materie. Totdat er zich problemen voordoen...

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat het afvalwater van huishoudens en bedrijven ingezameld en getransporteerd wordt via het gemeentelijke rioleringssysteem. In buitengebieden komt het echter vaak voor dat huizen of bedrijven niet aangesloten zijn op de riolering. Het waterschap geeft deze huishoudens en bedrijven dan een toestemming om hun afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater te lozen. Dit is natuurlijk wel aan strenge voorwaarden verbonden. Het waterschap heeft dan ook controleurs in dienst die kijken of de voorwaarden goed worden nageleefd.

Uiterlijk op 1 januari 2005 moet u of uw gemeente de lozing van uw afvalwater aanpassen aan nieuwe regels. Dat betekent óf aansluiten op de riolering óf aanleg van een verbeterde mini-zuivering. Het gaat om al het huishoudelijk afvalwater uit badkamer, toilet en keuken.

Nu kan het zo zijn dat als u in een oud huis woont, met een verouderd rioleringssysteem dat dit wel eens voor problemen kan zorgen. Zelfs na een hevige regenval kan het regenwater kan niet meer weg. Hierdoor kan alles onder water komen te staan, met alle gevolgen van dien. C.P. Onderhoudsbedrijf kan dit gehele rioleringssysteem en eventueel het hemelwater afvoersysteem volgens de wettelijke norm voor u vernieuwen.

Bekijkt u eens ons project bij de Familie De Man in Brielle.

Kortom: De aanleg van riolering is bij ons in goede handen.

Ervaring:

Onze ervaring leert om te werken met de modernste apparatuur om op een zodanige wijze te werken dat wij garant kunnen staan voor de kwaliteit van het eindproduct. Dit is van groot belang, omdat de riolering na de aanleg geheel uit het dagelijkse zicht verdwijnt, terwijl het nog jaren behoort te functioneren.

Materiaalsoorten:

Voor de aanleg van de riolering heeft u de keuze uit materialen zoals kunststof, beton of gres. Elke materiaalsoort heeft zijn specifieke eigenschappen, waarvoor een goed advies van belang is.

Rioolrenovaties:

Ook voor rioolrenovaties kunt u ons benaderen. Dankzij onze uitgebreide ervaring, zijn wij bereid onder de lastigste omstandigheden grote & kleine buizen snel en met de benodigde precisie te vervangen.

Levering & installatie:

Wij kenmerken ons door buiten het "normale" rioleringswerk ook de rioleringssystemen te leveren en te plaatsen. De systemen voldoen aan de huidige normen en zijn ook bedoeld voor woningen in het buitengebied, die niet in aanmerking komen voor een rioolaansluiting. Ook hierbij staat onze ervaring garant voor een correcte en snelle aanleg van het systeem, zodat zoveel mogelijk overlast beperkt wordt.